dinsdag 24 december 2013

Geel-Bel
Geel-Bel


Startplaats: Aan de kerk van Geel-Bel
Afstand: 13 km
Bewegwijzering : Knooppunten Kempense Landduinen
Gps : Bel 2440 Geel


DE ROUTE :
49-48-33-34-35-95-96-91-90-93-10-11-12-02-24-23-21-38-41-42-46-45-55-54-49


Deze wandeling vertrekt vanuit de Geelse deelgemeente Bel langs de Belse hei.
De wandeling gaat voor het grootste gedeelte over onverharde wegen door bossen en weilanden naar de naburige gemeente Meerhout.
Vlak voor het verste punt kom je over de Homberg, een kleine zandduin.
Van daar gaat het dan via het Bels Broek terug naar de startplaats.


In de vroege middeleeuwen is de nederzetting van Bel ontstaan. Sindsdien hebben mensenhanden het landschap gevormd. Waar sommige structuren doorheen de jaren goed bewaard zijn gebleven, is daar nog veel van terug te zien. Het karakter van het gebied is in de loop der tijd echter nogal veranderd. Verschillende uitvoeringsplannen zien nu toe op een behoud en herontwikkeling de aanwezige waarden en op recreatief medegebruik.
Om die reden werd het ook beschermd als landschap.   

Karakteristieken


Geel-Bel is een gevarieerd gebied met hoge landschappelijke waarden. Het bestaat uit natte graslanden, naaldbossen, stuifduinen, vochtige en natte heide op podzolen, verschillende beken en waterlopen, vennen en weide- en akkerlanden. Het kent waardevolle ecologische biotopen, dus een rijke flora en fauna. En ook vanuit historisch oogpunt is het een interessant gebied, met sporen van bewoning al van in de Bronstijd.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten