zaterdag 17 januari 2015

Chartreuzenbergwandeling


Chartreuzenbergwandeling

Start :Sint-Mauruskerk,Holsbeek
Afstand : 7 km
Bewegwijzering : wandelnetwerk Hagelandse Heuvels.
GPS : Sint-Mauruskerk, Gebroeders Van Tiltstraat, 3220 Holsbeek

DE ROUTE :
1 - 12 - 19 - 18 - 111 - 112 - 110 - 17 - 11 - 1.

Langs de hellingen en over het plateau van de Chartreuzenberg.
Door het Chartreuzenbos en prachtige holle wegen.
In het zuiden van Holsbeek strekt zich van west naar oost een rij Hagelandse heuvels uit. Het zijn de Kesselberg, de Attenhovenberg, de Meesberg, de Chartreuzenberg, de Ramselberg en de Speelberg. Hun soms zeer steile hellingen bleven bebost. Vanuit het centrum van Holsbeek werden drie wandelingen uitgestippeld. De Chartreuzenbergwandeling leidt ons langs de hellingen en over het plateau van de gelijknamige heuvel. Een groot gedeelte van deze tocht loopt door bosgebied, waaronder het Chartreuzenbos, terwijl we ook door enkele prachtige holle wegen wandelen.

We vertrekken bij de SINT- MAURUSKERK te Holsbeek. Het is een neogotisch gebouw dat ingewijd werd in 191 0 en sindsdien een oudere kerk vervangt waarvan alleen de zandstenen toren basis uit de tweede helft van de 16de eeuw bewaard bleef. Een ingemetselde steen draagt het jaartal 1564. De kerk en de nabijgelegen huizen werden zwaar beschadigd op 28 december 1944, Naast de Sint-Mauruskerk toen een Duitse VI-bom die bevindt zich de oorspronkelijk bestemd was 18de-eeuwse pastorie. voor Antwerpen hier neerviel en ontplofte.

landgoed De Bruyn.
Het domein is genoemd naar Victor De Bruyn (1858- 1931 I, een zeer welstellende rentenier die hier een kasteeltje bouwde. Het diende hem en zijn familie vooral als zomerverblijf, want hun hoofdverblijf hadden ze te Leuven. Victor De Bruyn werd in 1888 burgemeester van Holsbeek en zou dat blijven tot in 1931. Zijn 43-jarig burgemeesterschap is te Holsbeek zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan, al werden de meeste van zijn realisaties met zijn persoonlUk fortuin gefinancierd. Zo stichtte hij in 1897 een christelijke lagere school,
in 1910 het bejaardenhuis Sint-Margaretha. Na het overlijden van Victor De Bruyn in 1931 werd zijn nala- tenschap verdeeld onder zijn erfgenamen. Dit had o.a. ook tot gevolg dat een gedeelte van zijn landgoed te Holsbeek verkaveld werd. Het landhuis werd, na de verkoop in 1951, door de nieuwe eigenaar vergroot.

Ook dichtbij : Brouwerij De Vlier werd pas op 10 maart 2008 opgericht door Marc Andries.De keuze van de naam voor de nieuwe brouwerij vloeide voort uit de streeknaam Vlierbeek, waar de brouwerij eerst gevestigd was.

Brouwerij De Vlier Leuvensebaan 219 3220 Holsbeek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten